-No aldea da Seara. O mellor é deixar o vehículo en calquera das entradas da aldea e achegarse camiñando.

-A auga do río Selmo precipítase espectacularmente salvado varios chanzos, en cada un dos descansos hai unha pequena poza de augas xélidas e cristalinas.

-A xeito de escaleira, salva un desnivel duns 25 metros, remata nunha pequena poza de pouca fondura.