• Galego
  • Español

Localización do Concello de Quiroga

A localización do Concello de Quiroga se corresponde co ángulo sueste da provincia de Lugo; limitando nalgúns puntos coas provincias de León e Ourense.

Se tes dificultades para ver o mapa, pincha na  seguinte ligazón: Mapa de localización do Concello de Quiroga

Se queres obter máis información sobre o que o noso Concello te ofrece, podes acceder a seguinte ligazón:

Situación e Descrición xeográfica de Quiroga