Si quieres más información sobre la noticia, pincha en el siguiente enlace (Versión sólo en gallego): Quiroga rebaixará os impostos ás empresas que creen emprego

Quiroga rebaixará impostos ás empresas que creen emprego

Tal e como se publica no portal da Televisión Municipal de Quiroga, O Concello de Quiroga aprobou na sesión plenaria do día 1 de marzo, unha baixada dos impostos co fin de fomentar a implantación e a fixación de empresas no municipio.

Unanimemente aprobouse a modificación das ordenanzas fiscais dos impostos sobre Actividades Económicas (IAE), sobre Bens Inmobles (IBI) e sobre Instalacións, Construcións e Obras (ICIO). Así como pola realización de actividades administrativas con motivo da apertura de establecementos no concello de Quiroga.

Estas rebaixas fiscais van encamiñadas a loitar contra o despoboamento, fomentar a creación de emprego e reactivar a economía do Concello.

En canto aos impostos sobre Bens Inmobles, Actividades Económicas e Instalacións, Construcións e Obras; establécese unha bonificación de ata o 95% da cota correspondente  para as empresas que sexan declaradas de especial interese por concorrer circunstancias de fomento de emprego pola creación de 20 postos de traballo. Se a creación de postos de traballo está entre 11 e 20 a rebaixa fiscal serán cando menos do 75% e  do 50% se os postos creados son ata 10.

Esta bonificación será de aplicación na implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como naqueles outros casos nas que se amplíen as instalación,  sempre e cando impliquen a creación de emprego.

A corporación municipal aprobou inicialmente esta modificación das ordenanzas fiscais que se expoñerán ao público durante trinta días hábiles. De non formularse reclamacións no prazo de exposición pública a aprobación elevarase a definitiva, entrando en vigor no momento da publicación das ordenanzas no Boletín Oficial da Provincia.

Foto: Alberto López. La Voz de Galicia

Más noticias

 • Actos de la XXX Muestra de la Miel de Quiroga

  XXX Muestra de la miel de Quiroga. Programa

 • XXX MUESTRA DE LA MIEL DE QUIROGA, 10 de agosto.

 • Bando inscrición XXX Mostra do Mel de Quiroga

  XXX Muestra de la Miel de Quiroga

 • Horarios de Verán nos museos de Quiroga

  Museos de Quiroga: Horarios Especiales Verano 2021

 • 9ª Quiroga de Tapas

 • Campamentos de Verano Concello de Quiroga 2021

 • ACTIVIDADES VERANO 2021

 • PROGRAMA XXI MUESTRA DEL ACEITE DE QUIROGA

 • Cartel del PEIM 2020-2021

  PEIM 2020-21: Mejora de los caminos de acceso a parcelas

 • Bando de inscripción en la XXI Muestra del Aceite de Quiroga

  Inscripción XXI Muestra Aceite de Quiroga

 • Proyecto de impulso de la imagen de marca y packaging de las pymes. Página 1

  Proyecto de impulso a la imagen de marca y packaging

 • PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE

 • Servicio de Atención Temprana. Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

 • Campamentos de verano 2020 en Quiroga

 • Fiestas de Verano 2020 en Quiroga: Programación