• Galego
  • Español

Aldea Modelo de Bustelo de Fisteus

Bustelo de Fisteus

Aldea Modelo de Fisteus


INFORMACIÓN


Provincia: Lugo
Concello: Quiroga
Data Declaración de Aldea Modelo: 21/05/2021


Superficie aldea: 14,15 ha
Superficie aldea s/n: 12,68 ha
Nº Parcelas: 269
Nª Titulares Catastrales: 38


Estado: Aprobada

DECLARACIÓN DE ALDEA MODELO

RELACIÓN DE PARCELAS INCLUÍDAS NO PERÍMETRO

GUÍA DE ORDENACIÓN PRODUTIVA

PERÍMETRO

MÁIS INFORMACIÓN