Día 12 de maio de 2019. Programación da XIX Mostra do Aceite de Quiroga no muíño de Bendilló.