• Galego
  • Español

Miradoiro de Castro da Golada na Seara

USO 29. X: 656748,62. Y: 4714523,24

Punto de observación privilexiado sobre os vales de modelado glaciar da Seara e Vieiros, en plena Serra do Caurel.