• Galego
  • Español

Corporación

COMPOSICIÓN DA CORPORACIÓN LOCAL 2015-2019

Total de partidos: 3


logo_pp_nuevo

 

 

 

PARTIDO POPULAR (8)

Alcalde-Presidente:
– D. Julio Álvarez Núñez
Concelleiros:
– Dª. Ana María Núñez García
– D. Andrés Novoa Arza
– D. José Luis Rivera Castro
– Dª. Rosa Mª. Arza Rodríguez
– D. José Enríquez Álvarez
– Dª Mª. Dolores Sánchez Durán
– D. José Ángel Rodríguez Raposo


Logo_PSOE

PSdeG-PSOE. (2)

– D. Vicente Parra Vizcaíno
– D. Maximina Canseco Prieto


Bloque

BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO) (1)

– Dna. Amparo Montenegro Díaz


XUNTA DE GOBERNO LOCAL

-ALCALDE:
D. Julio Álvarez Núñez

-CONCELLEIROS:
Dna. Ana María Núñez García
D. José Ángel Rodríguez Raposo
Dna. María Dolores Sánchez Durán

TENENTES DE ALCALDE

-PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE: Dna. Ana María Núñez García.
-SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE: D. José Ángel Rodríguez Raposo
-TERCEIRA TENENTE DE ALCALDE: Dna. María Dolores Sánchez Durán.

GRUPO DE GOBERNO. DELEGACIÓNS

-Servizos básicos e atención ao cidadán: D. José Enríquez Álvarez
-Benestar e Igualdade: Dna. Ana María Núñez García
-Deportes e piscinas: D. Andrés Novoa Arza
-Xuventude e Turismo: Dna. Rosa María Arza Rodríguez
-Cultura e Eventos: Don José Luis Rivera Castro
-Educación e Infancia: Dna. María Dolores Sánchez Durán
-Medio Rural: D. José Ángel Rodríguez Raposo