Neste cartel pódense ver os suxestivos nomes das tpas coas que cada establecemente participa no concurso deste ano.

NOMES TAPAS 6 CONCURSO